top of page
ctd hiphop logo met achtergrond.png

Doelstellingen

+ Minder muziek met negatieve invloed in openbare ruimtes
Het merendeel van de hedendaagse muziek is gebaseerd op de verheerlijking van een negatieve levensstijl. Denk hierbij aan de mainstream muziek die vooral gaat over drank en drugs. Dit laten we ook aan onze kinderen horen zonder ons bewust te zijn van de schade die dit heeft op hun verdere ontwikkeling. Het is daarom de hoogste tijd om hier wat aan te doen.

+ Bewustwording van negatieve programmering
Wij zouden graag jongeren bewust willen maken van de negatieve programmering en ze leren zichzelf hier tegen te beschermen. Er is een overvloed aan negatieve programmering via muziek, mode, films en social media. Gevolgen hiervan is dat jongeren verdwalen in de ‘scarface fantasy’, meiden hun sexualiteit leren gebruiken als wapen en kinderen opgroeien met een vertekend beeld van de realiteit.

+ Verhogen algemene bewustzijn
Door een overmaat aan negatieve programmering wordt het bijna onmogelijk gemaakt om te ontwikkelen in bewustzijn. Wij denken dat dit komt door misinformatie. Vrijwel iedereen wilt  graag positief in het leven staan. Dit word ons structureel onmogelijk gemaakt waardoor we vooral stress ervaren en vast komen te zitten in een negatief zelfbeeld. Dit heeft effect op hoe wij als maatschappij met elkaar omgaan.

+ Een nieuw positief geluid creëren
Wij vinden het de hoogste tijd voor een nieuw geluid. Een geluid dat oproept tot samenhang, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling in de positiefste zin! Muziek en kunst met een boodschap, die bevorderend is voor de ontwikkeling van de volgende generaties. Een stroming aan artiesten die schrijven, spreken en creëren vanuit het hart en als positieve rolmodellen kunnen dienen voor de jeugd. Wij willen een stroming van positieve programmering creëren. 

bottom of page